Jos tuotteen mitat tai paino vaativat erityisjärjestelyjä, tulee asiasta sopia erikseen.